Kurs maturalny

Informacje organizacyjne

Kurs prowadzony będzie od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. w trybie stacjonarnym i obejmuje 48 jednostek lekcyjnych (max. 4 spotkania w miesiącu).

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w cyklach 1,5h (tj. 2 jednostki lekcyjne po 45 min.)

W przypadku zebrania minimalnej liczby osób do nowej grupy (3 osoby) – dodatkowy termin zostanie ustalony w porozumieniu z kursantami.

Kurs prowadzony będzie w budynku Szkoły EduCentrum Białystok ul. Kopernika 95

Ze względu na małą liczbę osób w grupie, liczba miejsc jest ograniczona!

Metoda nauczania

Dobór metod zależeć będzie od wiadomości i umiejętności uczniów. Na spotkaniach nie będzie czasu na nudę – będą one interesujące, a przekaz wiedzy jasny i „żywy”.

W ramach kursu:

 • teoria w pigułce;
 • ćwiczenia,
 • zadania praktyczne,
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi;
 • prace domowe dla chętnych;
 • próbne egzaminy.

Indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wykorzystanie metod coachingowych podczas zajęć będzie wzmacniało motywację i chęci do nauki.

Filarem współpracy jest komunikacja nastawiona na słuchanie ucznia i dostosowywanie się do jego tempa i potrzeb edukacyjnych

.Cele kształcenia:

 • usystematyzowanie wiedzy i uzupełnienie braków;
 • rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów;
 • zdobycie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym;
 • sprawne rozwiązywanie testów ósmoklasisty,
 • poprawa samooceny ucznia, wiara we własne możliwości;
 • polepszenie samopoczucia ucznia (mniejszy stres na egzaminie).

Program (poziom podstawowy):

 1. Liczby rzeczywiste i wyrażenia algebraiczne.
 2. Funkcje i ich własności.
 3. Funkcja liniowa, nierówności i układy równań liniowych.
 4. Funkcja kwadratowa, równania i nierówności kwadratowe.
 5. Równania wielomianowe i wymierne.
 6. Proporcjonalność odwrotna, funkcja wykładnicza.
 7. Trygonometria.
 8. Ciągi liczbowe.
 9. Planimetria.
 10. Geometria analityczna.
 11. Stereometria.
 12. Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka.