Kurs ósmoklasisty

Informacje organizacyjne

Kurs prowadzony będzie od października 2021 r. do kwietnia 2022 r. w trybie stacjonarnym i obejmuje 48 jednostek lekcyjnych (max. 4 spotkania w miesiącu).

Spotkania odbywać się będą raz w tygodniu w cyklach 1,5h (tj. 2 jednostki lekcyjne po 45 min.)

Terminy spotkań – poniedziałki grupa pierwsza 15:30-17:00 oraz grupa druga 17:00-18:30. W przypadku zebrania się większej liczby osób wykraczający poza dwie grupy – dodatkowy termin zostanie ustalony w porozumieniu z kursantami.

Kurs prowadzony będzie w budynku Szkoły EduCentrum Białystok ul. Kopernika 95

Ze względu na małą liczbę osób w grupie, liczba miejsc jest ograniczona!

Zapisz się już dziś!

Metoda nauczania

Dobór metod zależeć będzie od wiadomości i umiejętności uczniów. Na spotkaniach nie będzie czasu na nudę – będą one interesujące, a przekaz wiedzy jasny i „żywy”.

W ramach kursu:

 • teoria w pigułce;
 • ćwiczenia,
 • zadania praktyczne,
 • praca z arkuszami egzaminacyjnymi;
 • prace domowe dla chętnych;
 • próbne egzaminy.

Praca odbywać się będzie w kameralnych grupach – max. 6 osobowych.

Indywidualne podejście do każdego ucznia oraz wykorzystanie metod coachingowych podczas zajęć będzie wzmacniało motywację i chęci do nauki.

Filarem współpracy jest komunikacja nastawiona na słuchanie ucznia i dostosowywanie się do jego tempa i potrzeb edukacyjnych.

Cele kształcenia:

 • usystematyzowanie  wiedzy i uzupełnienie braków;
 • rozwijanie zdolności analizowania i rozwiązywania problemów;
 • zdobycie umiejętności zarządzania czasem egzaminacyjnym;
 • sprawne rozwiązywanie testów ósmoklasisty,
 • poprawa samooceny ucznia, wiara we własne możliwości;
 • polepszenie samopoczucia ucznia (mniejszy stres na egzaminie).

Program uwzględniający wymagania egzaminacyjne w latach 2021-2023 obejmuje:

 1. Informacje o egzaminie: wygląd egzaminu, rodzaje zadań, wymagania egzaminacyjne, strategia rozwiązywania zadań zamkniętych i otwartych.
 2. Liczby naturalne, liczby całkowite.
 3. Ułamki zwykłe i dziesiętne.
 4. Obliczenia procentowe, obliczenia praktyczne.
 5. Potęgi i pierwiastki.
 6. Wyrażenia algebraiczne.
 7. Równania.
 8. Proporcjonalność prosta.
 9. Proste, odcinki i kąty.
 10. Geometria na płaszczyźnie, wielokąty.
 11. Prostokątny układ współrzędnych na płaszczyźnie.
 12. Geometria przestrzenna.
 13. Wprowadzenie do kombinatoryki i rachunku prawdopodobieństwa.
 14. Odczytywanie danych, elementy statystyki opisowej.
 15. Zadania tekstowe.