Informacje o kursach

Kurs gwarantuje gruntowne i efektywne przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego.

Zakres materiału w ramach zajęć przygotowujących do egzaminu uwzględnia najnowsze wymagania określone przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

Kurs jest prowadzony stacjonarnie w siedzibie szkoły EduCentrum – Białystok, ul. Kopernika 95

Czas trwania: październik 2021-kwiecień 2022 (7 miesięcy)

Liczba godzin: 48 jednostek lekcyjnych (24 spotkania)

Liczba osób w grupie: max. 6

Koszt: 240 zł/miesiąc

Kurs to nie tylko ćwiczenia, testy i praca z arkuszem, ale również dogłębne powtórzenie i uzupełnienie wiadomości, których wymaga egzamin.

Spotkania prowadzone są przez wykwalifikowanego nauczyciela, na podstawie programów nauczania zgodnych z wymaganiami, jakie stawia egzamin przy jednoczesnym uwzględnieniu możliwości i potrzeb uczniów.

Odnowiony budynek

Przyjazne miejsce

Wyposażone sale

Nowoczesne sale

Multimedia

Nowe komputery